Amity Industry.Co.,Ltd

เกี่ยวกับเรา

บริษัทสร้างและพัฒนาเครื่องจักร รวมทั้งระบบการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ กลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มผลิตสินค้า ฯลฯ ทำงานระบบไฟฟ้าและควบคุมด้วย PLC ใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

เรายินดีให้บริการ
" คุณภาพเพื่อมิตรภาพ "

ลักษณะธุรกิจ

– ออกแบบและผลิตเครื่องจักรตามความต้องการลูกค้า โดยระบบ Automation ในอุตสาหกรรมการผลิต , ผลิต Jig Fixture (อุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน)

– ปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่อมแซม แก้ไข และดัดแปลง (เครื่องจักรสั่งทำพิเศษ)

– เขียนโปรแกรม PLC HMI TouchScreen , Servo

– ออกแบบผลิตและติดตั้งตู้ Control ทุกชนิด

– จำหน่ายปละจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม